<
Trang chủ » Tra từ
breakfast  
['brekfəst]
danh từ
  • bữa ăn sáng, bữa điểm tâm
      • cảnh hỗn loạn, tình trạng hỗn độn
      • chinh phục được ai
nội động từ
  • ăn quà sáng, ăn điểm tâm, ăn lót lòng
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt