<
Trang chủ » Tra từ
breach  
[bri:t∫]
danh từ
 • lỗ đạn, lỗ thủng (ở tường, thành luỹ...)
 • mối bất hoà; sự tuyệt giao, sự chia lìa, sự tan vỡ
 • sự vi phạm, sự phạm
sự phạm kỷ luật
sự không giữ lời hứa
 • cái nhảy ra khỏi mặt nước (của cá voi)
 • (hàng hải) sóng to tràn lên tàu
sóng tràn nhẹ lên boong
sóng tràn cuốn cả cột buồm và mọi thứ trên boong
   • hành vi gây rối trật tự công cộng
   • sẵn sàng chiến đáu
   • sẵn sàng gánh nhiệm vụ nặng nề nhất, đứng mũi chịu sào
ngoại động từ
 • (quân sự) chọc thủng (phòng tuyến)
nội động từ
 • nhảy khỏi mặt nước (cá voi)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt