<
Trang chủ » Tra từ
bra  
[brɑ:]
danh từ
  • (thông tục) ( (viết tắt) của brassière ) cái nịt vú, cái yếm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt