<
Trang chủ » Tra từ
box  
[bɔks]
danh từ
 • hộp, thùng, tráp, bao
 • chỗ ngồi (của người đánh xe ngựa)
 • lô (rạp hát); phòng nhỏ (khách sạn); ô (chuồng ngựa)
 • chòi, điếm (canh)
 • ghế (ở toà án, cho quan toà, nhân chứng...)
 • tủ sắt, két sắt (để bạc); ống, hộp (bỏ tiền)
bỏ ống
 • quà (lễ giáng sinh)
 • lều nhỏ, chỗ trú chân (của người đi săn)
 • (kỹ thuật) hộp ống lót
   • cùng chung một cảnh ngộ (với ai)
   • suy nghĩ chín chắn, thận trọng
   • lâm vào hoàn cảnh khó khăn
   • lâm vào tình thế khó xử
ngoại động từ
 • bỏ vào hộp
 • đệ (đơn) lên toà án
 • ngăn riêng ra; nhốt riêng vào từng ô chuồng
   • nhốt vào chuồng hẹp
   • đóng kín vào hộp
danh từ
 • cái tát, cái bạt tai
cái bạt tai
động từ
 • tát, bạt (tai...)
bạt tai ai
 • đánh quyền Anh
danh từ
 • (thực vật học) cây hoàng dương
 • the Box chương trình truyền hình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt