<
Trang chủ » Tra từ
bowl  
[boul]
danh từ
 • cái bát
 • nõ (điếu, tẩu thuốc lá); long (thìa, môi)
 • ( the bowl ) sự ăn uống, sự chè chén
thích chè chén (với anh em bạn)
 • sân khấu ngoài trời hình bán nguyệt
 • quả bóng gỗ
 • ( số nhiều) trò chơi bóng gỗ
chơi ném bóng gỗ
 • ( số nhiều) (tiếng địa phương) trò chơi ki
nội động từ
 • chơi ném bóng gỗ
ngoại động từ
 • lăn (quả bóng)
   • bon nhanh (xe)
   • đánh đổ, đánh ngã
   • (nghĩa bóng) làm bối rối; làm sửng sốt, làm kinh ngạc
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt