<
Trang chủ » Tra từ
bourgeois  
['buəʒwa:]
danh từ
  • người tư sản
tính từ
  • (thuộc) giai cấp tư sản
  • trưởng giả
danh từ
  • (ngành in) chữ cỡ 8
tính từ
  • (ngành in) cỡ 8
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt