<
Trang chủ » Tra từ
boundary  
['baundəri]
danh từ
  • đường biên giới, ranh giới
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt