<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bouche  
danh từ giống cái
 • miệng, mồm
thở bằng mồm
mở miệng, há miệng ra
miệng hình trái tim
miệng núi lửa
 • miệng ăn
nuôi sáu miệng ăn
 • ( số nhiều) cửa (sông)
Les bouches du Mékong
cửa sông Cửu Long
   • thích nói luôn đến việc gì
   • tuôn ra những lời chửi rủa, lăng nhục
   • nhắc luôn đến một từ
   • vị ngon trong miệng
   • pháo, súng cối
   • miệng há hốc
   • giữ bí mật nhé!
   • cửa thông hơi
   • khẩu phật tâm xà
   • ống nước chữa cháy
   • miệng ngựa bất kham
   • tôi lỡ miệng nói điều đó không suy nghĩ
   • người ấy nói hùng hồn lắm
   • không qua trung gian, không công khai
   • cướp cơm chim
   • mọi người đều nói đến
   • khinh khỉnh
   • làm thèm nhỏ dãi
   • khoá miệng ai lại, bắt ai câm miệng
   • dành cái hay nhất về sau cùng
   • phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
   • phải suy nghĩ kỹ càng trước khi nói
   • miệng làm duyên
   • người ấy nói sự thật
   • mở miệng nói
   • nói qua miệng ai
   • truyền khẩu
   • tiếp chuyện ai
   • (thân mật) ngạc nhiên, sửng sốt
   • ăn ít ngon nhiều (thà ăn ít mà giữ được dư vị)
   • bóp mồm bóp miệng
   • (thân mật) im miệng đi
   • người sành ăn, kẻ sành ăn
   • truyền miệng từ người này sang miệng người khác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt