<
Trang chủ » Tra từ
boss  
[bɔs]
danh từ
 • (từ lóng) ông chủ, thủ trưởng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ông trùm (của một tổ chức (chính trị))
 • tay cừ (trong môn gì); nhà vô địch
 • cái bướu
 • (kỹ thuật) phần lồi, vấu lồi
 • (địa lý,địa chất) thế cán, thế bướu
 • (kiến trúc) chỗ xây nổi lên
ngoại động từ
 • (từ lóng) chỉ huy, điều khiển
   • quán xuyến mọi việc
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt