<
Trang chủ » Tra từ
borrowed  
['bɔroud]
tính từ
  • vay, mượn
bộ cánh đi mượn (sáo mượn lông công)
      • Còn sống sau một cơn bạo bệnh hiểm nghèo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt