<
Trang chủ » Tra từ
borrow  
['bɔrou]
động từ
  • vay, mượn
vay lãi
mượn ai một số tiền
  • theo, mượn
theo ý kiến, mượn ý kiến
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt