<
Trang chủ » Tra từ
born  
[bɔ:n]
động tính từ quá khứ của bear
tính từ
 • (không có by theo sau) ra đời nhờ sự sinh đẻ
she was born in 1965
cô ấy sinh năm 1965
Phong trào công đoàn ra đời những năm đầu thế kỷ
ông ấy sinh ra để làm đại văn hào
 • có một phẩm chất hoặc khả năng tự nhiên đặc biệt; bẩm sinh
là một nhà lãnh đạo, nhà văn, nhà thơ, vận động viên bẩm sinh
 • (tạo nên danh từ và tính từ ghép) có một thứ tự, địa vị hoặc nơi sinh đặc biệt
con đầu lòng
có bố mẹ là người Pháp
   • (không) dễ bị người khác lừa
   • suốt đời
   • được sinh ra, nuôi dưỡng và giáo dục (ở một nơi nào đó hoặc theo một cách nào đó)
ông ta sinh ra và lớn lên ở Luân Đôn
cô ấy được sinh ra và nuôi dạy thành một người Thiên chúa giáo
   • xuất thân từ một gia đình quý phái
   • có được cuộc sống là nhờ ai/cái gì; bắt nguồn từ cái gì
anh ấy do bố mẹ người Đức sinh ra; bố mẹ anh ấy người Đức
cô ấy tin vào chủ nghĩa xã hội là do căm ghét những nỗi bất công
   • có bố mẹ giàu có; sướng từ trong trứng sướng ra; đẻ bọc điều
   • có khối kẻ khờ dại trên đời này
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt