<
Trang chủ » Tra từ
bore  
[bɔ:]
danh từ
 • lỗ khoan (dò mạch mỏ)
 • nòng (súng); cỡ nòng (súng)
động từ
 • khoan đào, xoi
đào một đường hầm qua núi
 • lách qua
lách qua đám đông
 • chèn (một con ngựa khác) ra khỏi vòng đua (đua ngựa)
 • thò cổ ra (ngựa)
danh từ
 • việc chán ngắt, việc buồn tẻ
 • điều buồn bực
 • người hay quấy rầy, người hay làm phiền; người hay nói chuyện vớ vẩn
ngoại động từ
 • làm buồn
buồn đến chết mất
 • làm rầy, làm phiền, quấy rầy
danh từ
 • nước triều lớn (ở cửa sông)
thời quá khứ của bear
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt