<
Trang chủ » Tra từ
bordure  
['bɔ:djuə]
danh từ
  • mép ngoài của cái khiên
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt