<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bord  
danh từ giống đực
 • bờ, mép, miệng, vành
bờ sông
bờ biển
đi dạo trên bờ biển
mép bàn
miệng tách
mũ rộng vành
bìa rừng
lề đường
trên lề đường; trên bờ đường
 • (hàng hải) mạn tàu; tàu
lên tàu
 • (nghĩa bóng) phe, phía
cùng phe với ai
chúng tôi cùng phe với nhau, chúng tôi có cùng chung ý kiến
phản nghĩa Centre , intérieur , milieu ; fond
 • ( số nhiều) (thơ ca) phương trời xa
   • đầy tràn
   • đầy ắp
   • bên lề, sát bên, ở gần
bên lề đường
   • sắp khóc
   • sắp chết
   • (nghĩa bóng) ở bên bờ vực thẳm, suy bại đến nơi
   • sát cạnh nhau
   • mép trước (cánh máy bay)
   • cùng phe; cùng phía
   • thuỷ thủ
   • ném xuống biển
   • sổ nhật ký tàu biển
   • âm phủ
   • cốc rượu vang đầy
   • (hàng hải) đổi hướng
   • thay đổi lập trường
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt