<
Trang chủ » Tra từ
boots  
[bu:ts]
danh từ
  • người đánh giày (ở khách sạn)
  • người khuân hành lý (ở khách sạn)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt