<
Trang chủ » Tra từ
book  
[buk]
danh từ
 • sách
sách cũ
viết một cuốn sách
một tập tem
tập 1
 • ( số nhiều) sổ sách kế toán
   • không được ai ưa
   • được ai yêu mến
   • hỏi tội và trừng phạt ai
   • nói có sách, mách có chứng
   • hợp với ý nguyện của mình
   • nói như sách
   • bài bản trong sách vở, phương sách khả dĩ
   • được tuyển làm cầu thủ cho một đội bóng đá
   • khuyến cáo ai phải tuân theo nội quy kỷ luật
   • hiểu ai quá rõ, đi guốc trong bụng ai
   • người cởi mở và thẳng thắn
ngoại động từ
 • viết vào vở; ghi vào vở
 • ghi tên người mua vé trước
 • ghi địa chỉ (để chuyển hàng)
 • giữ chỗ trước, mua vé trước
mua vé trước để đi xem hát
 • lấy vé (xe lửa...)
   • tôi bị tóm rồi, tôi bị giữ rồi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt