<
Trang chủ » Tra từ
bone  
[boun]
danh từ
 • xương
rét thấu xương
gầy giơ xương
 • chất xương; chất ngà; chất ngà răng; chất sừng cá voi
 • đồ bằng xương; ( số nhiều) con súc sắc, quân cờ...
 • ( số nhiều) hài cốt
 • ( số nhiều) bộ xương; thân thể
cái tấm thân già này
 • cái gây tranh chấp, cái gây bất hoà
nguyên nhân tranh chấp, nguyên nhân bất hoà
có vấn đề tranh chấp với ai; có vấn đề thanh toán với ai
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đồng đô-la
   • cốt lõi của vấn đề
   • làm cho rét thấu xương
   • thiếu tế nhị, cợt nhã
   • tiều tụy thảm thương, chỉ còn là da bọc xương
   • làm việc rất hăng hái
   • túng quẫn, đi đến chỗ túng quẫn
   • ăn vào tận xương tuỷ, không tẩy trừ được
   • (tục ngữ) quen nết đánh chết không chừa
   • gây mối bất hoà giữa...
   • giảm giá hàng tới mức tối thiểu
   • cảm thấy chắc chắn, tin hoàn toàn
   • (đùa cợt) mệt nhừ người không muốn nhấc tay (không buồn cất bướcnữa)
   • (đùa cợt) mệt không muốn nói nữa; không muốn mở miệng nữa
   • giữ sức khoẻ tốt; giữ được trẻ lâu
   • không do dự, không ngập ngừng; không nghi ngại gì; không giấu giếm
   • sống dai, sống lâu
ngoại động từ
 • gỡ xương (ở cá, ở thịt)
 • (từ lóng) ăn cắp, xoáy
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) học gạo (ôn đi, ôn lại)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt