<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bomber  
['bɔmə]
danh từ
  • máy bay ném bom, Oanh tạc cơ
  • người phụ trách cắt bom
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt