<
Trang chủ » Tra từ
bold  
[bould]
tính từ
 • dũng cảm, táo bạo, cả gan
 • trơ trẽn, trơ tráo, liều lĩnh
 • rõ nét, đậm nét
đường nét rất rõ của quả núi
 • dốc ngược, dốc đứng
bờ biển dốc đứng
   • mặt dày mày dạn, trơ tráo như gáo múc dầu
   • đánh liều, đánh bạo (làm việc gì)
   • ra vẻ gan lì hoặc vui mừng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt