<
Trang chủ » Tra từ
boar  
[bɔ:]
danh từ
  • lợn lòi đực
  • thịt lợn đực
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt