<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
boîte  
danh từ giống cái
 • hộp
hộp (bằng) giấy
hộp màu
hộp nữ trang
(giải phẫu) hộp sọ
(kỹ thuật) hộp số
ăn một hộp kẹo trứng chim
đáy hộp
 • (thông tục) (nghĩa xấu) nhà; nơi làm việc (tồi tàn)
cái hãng đó là một nơi làm việc tồi tàn
đổi nơi làm việc
 • (tiếng lóng; biệt ngữ) nhà giam, nhà tù
người ta đã tống nó vào nhà giam
 • (tiếng lóng; biệt ngữ) trường trung học
 • (đường sắt) lòng đường (giữa hai tà vẹt)
   • thùng thư góp ý
   • (nghĩa bóng) kho mưu mô, kho âm mưu
   • (quân sự) sa bàn
   • cái gà men (để đựng đồ ăn)
   • thùng rác
   • hòm thư
   • người chuyền thư (bí mật), chim xanh
   • (tin học) hộp thoại
   • hộp đêm
   • hộp đen
   • (thông tục) câm miệng
   • (thân mật) chế giễu
   • (thân mật) sự chế giễu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt