<
Trang chủ » Tra từ
blue  
[blu:]
tính từ
 • xanh
xanh sẫm
 • (thông tục) chán nản, thất vọng
cảm thấy chán nản
mọi việc có vẻ đáng chán, mọi việc có vẻ đáng buồn
sự ưu tư buồn bã, sự suy nghĩ ủ ê
 • hay chữ (đàn bà)
 • tục tĩu (câu chuyện)
 • (chính trị) (thuộc) đảng Tô-ri
   • uống say mèm, uống say bí tỉ
   • chửi tục
   • đánh ai đến thâm tím mình mẩy
   • kêu ca ầm ĩ
   • cật lực làm việc gì
   • con cưng của ai (nghĩa bóng)
danh từ
 • màu xanh
mặc quần áo màu xanh
 • phẩm xanh, thuốc xanh
xanh Pa-ri
 • vận động viên điền kinh (trường đại học Ôc-phớt và Căm-brít); huy hiệu vận động điền kinh (trường đại học Ôc-phớt và Căm-brít)
những vận động viên điền kinh của trường đại học Ôc-phớt
những vận động viên điền kinh của trường đại học Căm-brít
 • ( số nhiều) sự buồn chán
buồn chán
gây nỗi buồn chán cho ai
   • hoàn toàn bất ngờ
   • toán cảnh sát, nhóm cảnh sát
ngoại động từ
 • làm xanh, nhuộm xanh
 • hồ lơ (quần áo)
 • (từ lóng) xài phí, phung phí (tiền bạc)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt