<
Trang chủ » Tra từ
blonde  
[blɔnd]
danh từ
  • cô gái tóc hoe, người đàn bà tóc hoe
tính từ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt