<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
block operation  
Kỹ thuật
  • thao tác khối
Tin học
  • thao tác khối Hoạt động chuyển dời một khối thông tin từ khu vực này đến khu vực khác. Trong xử lý từ, đây là thao tác biên tập hay định khuôn thức với cả khối văn bản đã được đánh dấu, như sao chép, xóa, di chuyển hoặc gạch dưới. Xem block move
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt