<
Trang chủ » Tra từ
blind  
[blaind]
tính từ
 • đui mù
chột mắt
 • (nghĩa bóng) không nhìn thấy, không thấy được
bà ta không nhìn thấy khuyết điểm của con trai mình
 • mù quáng
 • không có lối ra, cụt (ngõ...)
tường không có cửa sổ, tường không có cửa ra vào
đường không lối ra, ngõ cụt
 • không rõ ràng, khó thấy, khó nhìn
chữ viết khó đọc
thư đề địa chỉ không rõ ràng; thư đề địa chỉ sai
người phụ trách giải quyết những thư không rõ hoặc sai địa chỉ
đường khâu lẩn
cống ngầm
   • say khướt; say bí tỉ
   • mặt sơ hở của mình
   • mù tịt
   • vờ không thấy cái gì
phó từ
   • bay mò (nhờ máy móc, chứ chẳng thấy gì đằng trước cả)
   • say bí tỉ; say khướt
   • nói dứt khoát; quả quyết
danh từ
 • bức màn che; mành mành, rèm
mành mành cuốn
mành mành
 • miếng (da, vải) che mắt (ngựa)
 • cớ, bề ngoài giả dối
 • (từ lóng) chầu rượu bí tỉ
 • (quân sự) luỹ chắn, công sự
 • ( the blind ) ( số nhiều) những người mù
   • người mù dắt người mù đi, kẻ không biết gì mà lại bảo người khác làm theo mình
   • (tục ngữ) trong xứ mù, thằng chột làm vua
ngoại động từ
 • làm đui mù, làm loà mắt
 • làm mù quáng
   • đem sở học của mình ra loè ai
nội động từ
 • đi liều, chạy ẩu (ô tô, mô tô)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt