<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bleu  
tính từ
 • xanh, lam, lơ
trời xanh
khói lam
 • tái xanh, nhợt nhạt; thâm
tái xanh đi vì lạnh
môi thâm
 • còn tái
miếng bít tết còn tái
   • nữ văn sĩ rởm
   • cơn giận tái người
   • truyện hoang đường
   • kinh ngạc
   • đã từng gian khổ
   • uỷ mị thơ mộng
   • thời điểm trước khi mặt trời mọc
   • (y học) bệnh xanh
   • dòng máu quý phái
   • khu hạn chế đỗ xe (trong thành phố)
danh từ giống đực
 • màu xanh, màu lam, màu lơ
vải màu xanh nhạt
màu xanh của bầu trời
 • lơ (hồ áo)
 • phẩm xanh
xanh Phổ
 • quần áo vải xanh (mặc khi làm việc)
quần áo vải xanh của thợ máy
 • chỗ bầm tím (vì va chạm)
 • (thân mật) lính mới; học sinh mới
   • rượu vang đỏ loại xoàng
   • không hiểu gì cả
   • hồ lơ (quần áo)
   • (thân mật) ỉm đi, trầm đi
ỉm một món tiền đi
   • coi ai như một kẻ ngây thơ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt