<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bleed  
[bli:d]
nội động từ, động tính từ quá khứ và thì quá khứ là bled
  • chảy máu, mất máu
chảy máu đến chết
  • đổ máu, hy sinh
hy sinh cho tổ quốc
ngoại động từ
  • (y học) lấy máu (để thử)
người chồng bòn rút từng đồng mà vợ mình kiếm được
      • thương xót cho ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt