<
Trang chủ » Tra từ
black  
[blæk]
tính từ
 • đen
 • da đen
người đàn bà da đen
 • tối; tối tăm
tối như mực
đêm tối tăm
 • dơ bẩn, bẩn thỉu
những bàn tay dơ bẩn
 • đen tối, ảm đạm, buồn rầu, vô hy vọng
sự việc có vẻ đen tối vô hy vọng
tin buồn
 • xấu xa, độc ác; kinh tởm, ghê tởm
những tội ác ghê tởm
   • lườm nguýt người nào
   • nó cũng không đến nỗi xấu (tồi tệ) như người ta nói đâu
   • người phê bình lại cũng là người đáng bị phê bình, lươn ngắn lại chê chạch dài
danh từ
 • màu đen
 • sơn đen
 • quần áo đen, áo tang
mặc quần áo đen; mặc áo tang
 • người da đen
 • bụi bẩn, mồ hóng
ngoại động từ
 • làm đen, bôi đen
 • đánh xi đen (giày)
   • bôi đen để xoá đi
   • (sân khấu) tắt đèn
   • thoáng ngất đi; thoáng mất trí nhớ; thoáng hoa mắt
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) che giấu đi, ỉm đi
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kiểm duyệt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt