<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
blé  
danh từ giống đực
 • lúa mì (cây, hạt)
 • (thân mật) tiền
   • ngô, bắp
   • mạch ba góc
   • ngồi trên đống lúa mà kêu đói
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt