<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bit  
[bit]
danh từ
 • miếng (thức ăn...), mảnh, mẩu
một miếng ngon
một mẩu gỗ
một mẩu dây
đập tan ra từng mảnh
 • một chút, một tí
đợi một tí, đợi một chút
hắn ta hơi nhát gan một chút
 • đoạn ngắn (của một vai kịch nói, trong sách...)
 • (một) góc phong cảnh (thực hoặc vẽ)
 • đồng tiền
đồng ba xu ( Anh)
   • dần dần; từ từ
   • không còn là trẻ con nữa, lớn rồi
   • những em bé tội nghiệp
   • người đàn bà có nhan sắc quyến rũ
   • điều bất hợp lý, điều vô lý
   • những vật linh tinh, những thứ lặt vặt
   • chẳng tí nào cả, ngược lại là khác
   • đồ đạc lắt nhắt tồi tàn
   • làm tròn bổn phận mình; đóng góp phần mình (vào việc nghĩa...)
   • (thông tục) ngà ngà say
danh từ
 • mũi khoan; đầu mỏ hàn; mũi kim; mỏ chìa khoá
 • hàm thiếc ngựa
 • con số nhị phân
 • (nghĩa bóng) sự kiềm chế
   • chạy lồng lên (ngựa)
   • nổi cơn tam bành; không tự kiềm chế được
ngoại động từ
 • đặt hàm thiếc (cho ngựa); làm cho (ngựa) quen hàm thiếc
 • (nghĩa bóng) kiềm chế, nén, hãm lại, kìm lại
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của bite
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt