<
Trang chủ » Tra từ
birthday  
['bə:θdei]
danh từ
  • (kỷ niệm về) ngày sinh của một người; sinh nhật
Chúc mừng sinh nhật!
bưu thiếp/bữa tiệc/quà sinh nhật
      • (đùa cợt) da người
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt