<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bird  
[bə:d]
danh từ
 • con chim
 • (thông tục) gã, thằng cha
thằng cha kỳ dị
 • (từ lóng) cô gái
   • điều mình không biết; điều không chắc chắn có
   • những người giống tính nết nhau, những người cùng một giuộc
   • (tục ngữ) ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
   • vật mình có chắc trong tay; điều mình chắc chắn
   • (tục ngữ) không nên thả mồi bắt bóng; thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng
   • người mang tin xấu
   • người không may, người gặp vận rủi
   • chim di trú; (nghĩa bóng) người nay đây mai đó
   • chim hoà bình, bồ câu
   • bị huýt sáo, bị la ó
   • bị đuổi đi
   • huýt sáo ai, la ó ai
   • đuổi ai, tống cổ ai đi
   • một công đôi việc, nhất cử lưỡng tiện
   • con mồi đã vuột mất
   • kiến thức cơ bản về tình dục
   • có người nói với tôi rằng anh từng đi ăn cướp, nhưng tôi chẳng cho anh biết người nói điều ấy là ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt