<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
biphasé  
tính từ
  • (điện học) (có) hai pha
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt