<
Trang chủ » Tra từ
bill  
[bil]
danh từ
 • cái kéo liềm (để tỉa cành cây trên cao)
 • (sử học) cái kích (một thứ vũ khí)
 • mỏ (chim)
 • (hàng hải) đầu mũi neo
 • mũi biển hẹp
nội động từ
 • chụm mỏ vào nhau (chim bồ câu)
danh từ
 • tờ quảng cáo; yết thị
cấm dán quảng cáo
tờ quảng cáo ở rạp hát
 • hoá đơn
 • luật dự thảo, dự luật
thông qua một dự luật
bác bỏ một dự luật
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giấy bạc
 • (pháp lý) sự thưa kiện; đơn kiện
   • thực đơn
   • giấy cấp cho thuyền trưởng để chứng nhận là có dịch bệnh trên tàu của ông ta hay không
   • giấy khám sức khoẻ; giấy cho biết tình trạng sức khoẻ
   • (hàng hải) ( số nhiều là bills of lading ) (viết tắt) là B/L danh sách ghi chi tiết hàng hoá trên một chiếc tàu chở hàng; vận đơn
   • (từ lóng) danh sách người chết trong chiến tranh
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đáp ứng mọi yêu cầu, làm tất cả những gì cần thiết
   • đưa ra xử
   • thanh toán hoá đơn
   • không xử, bác đơn
   • đứng đầu danh sách, dẫn đầu danh sách
ngoại động từ
 • đăng lên quảng cáo; để vào chương trình
được quảng cáo sẽ ra mắt
 • dán quảng cáo, dán yết thị
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm hoá đơn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm danh sách
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt