<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bilatéral  
tính từ
  • hai bên; song phương
chứng liệt hai bên
đối xứng hai bên
hợp đồng hai bên (song phương)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt