<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bienveillant  
tính từ
  • nhân từ, khoan dung
người thầy nhân từ
nụ cười khoan dung
tỏ ra khoan dung với ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt