<
Trang chủ » Tra từ
bicycle  
['baisikl]
danh từ
  • xe đạp
cái kẹp lai quần khi đi xe đạp
nội động từ
  • đi xe đạp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt