<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bière  
danh từ giống cái
  • áo quan, quan tài
  • bia
cốc uống bia
bia hơi
bia chai
  • li bia, cốc bia
bồi bàn, cho hai li bia!
      • (thân mật) không phải tầm thường đâu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt