<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
beurre  
danh từ giống đực

bánh quy bơ
bơ tươi
 • (hoá học), từ cũ nghĩa cũ clorua
   • (thân mật) chức vị béo bở
   • hậu đậu, lóng cóng
   • mắt bầm tím
   • dễ như chơi
   • không được tính đến
   • hái ra tiền
   • cải thiện hoàn cảnh của mình
   • cần phải chọn lựa giữa hai thứ
   • mắt bị đánh bầm, bị sưng húp lên
   • khấm khá hơn trước
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt