<
Trang chủ » Tra từ
better  
['betə]
['betə]
tính từ ( cấp so sánh của good )
 • hơn, tốt hơn, khá hơn, hay hơn, đẹp hơn
anh không thể tìm thấy một người nào tốt hơn
 • khoẻ hơn, dễ chịu hơn, đã đỡ (người ốm...)
anh ấy cảm thấy đỡ bệnh rất nhiều
   • khấm khá hơn, phong lưu hơn
   • hứa ít làm nhiều
   • phần lớn, đa số
   • đã có thời kỳ khấm khá
   • chẳng hơn gì, quả là
ả ta là đứa lẳng lơ đĩ thoã
   • thua keo này, bày keo khác
   • có còn hơn không
   • phòng bệnh hơn chữa bệnh
   • hai người hợp lại vẫn hơn một người
   • thà cái cũ quen hơn là cái mới lạ, ma quen hơn quỷ lạ
   • dù mình thấy làm như vậy là thiếu khôn ngoan
   • liều lỉnh đúng chỗ thì mới đáng liều lỉnh
phó từ ( cấp so sánh của well )
 • hơn, tốt hơn, hay hơn
đánh giá ai cao hơn, có quan niệm tốt hơn về ai
   • muộn còn hơn không đến, có còn hơn không
   • bất chấp hậu quả ra sao
   • người hoặc cái gì đó chẳng hay ho gì, tốt nhất là không nên nhắc đến; càng nhắc tới ai/cái gì càng chán
   • nên, tốt hơn là
anh nên đi bây giờ thì hơn
   • thay đổi ý kiến
ngoại động từ
 • làm cho tốt hơn, cải tiến, cải thiện
cải thiện đời sống của nhân dân
lập kỷ lục cao hơn
 • vượt, hơn
   • đạt địa vị cao hơn, được ăn lương cao hơn
danh từ
 • người trên, người hơn (tuổi, địa vị, tài năng)
kính trọng những người hơn mình
 • thế trội hơn, ưu thế
thắng, thắng thế
   • càng sớm càng tốt
danh từ + Cách viết khác : ( bettor )
 • người đánh cuộc, người đánh cá
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt