<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
berger  
danh từ giống đực
 • người chăn cừu, mục đồng
 • (tôn giáo) cha
 • chó becjê
   • thời xa xưa, ngày xưa
   • sao mai, Kim tinh
   • từ cuối cùng kết thúc (câu chuyện, cuộc thảo luận)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt