<
Trang chủ » Tra từ
becoming  
[bi'kʌmiη]
tính từ
  • vừa, hợp, thích hợp, xứng
cái lối chửi rủa là không thích hợp (không xứng) với một người đàn bà tử tế
một cái mũ đội rất vừa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt