<
Trang chủ » Tra từ
because  
[bi'kɔz]
liên từ
  • vì, bởi vì
anh ta không đi học, vì anh ta đau răng
tôi làm vậy vì ông ta bảo tôi làm
chỉ vì tôi không than phiền, nên người ta cứ tưởng rằng tôi hài lòng
giới từ
  • vì, bởi vì
anh ta không đi học vì đau răng
họ ở đây là vì chúng tôi
anh ta đi chậm vì đau chân
vì có vợ anh ta ở đó, nên tôi chẳng nói gì về chuyện đó
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt