<
Trang chủ » Tra từ
beauty  
['bju:ti]
danh từ
  • vẻ đẹp, sắc đẹp, nhan sắc
  • cái đẹp, cái hay
cái hay của câu chuyện
  • người đẹp, vật đẹp
nhìn bông hoa hồng này mà xem, thật là đẹp!
      • nhan sắc chỉ là bề ngoài
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt