<
Trang chủ » Tra từ
beautifully  
['bju:tifuli]
phó từ
  • tốt đẹp, đáng hài lòng
anh ta chơi tennis rất hay
máy vi tính của tôi luôn luôn làm việc rất tốt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt