<
Trang chủ » Tra từ
beautiful  
['bju:tiful]
tính từ
  • đẹp; hay
  • tốt, tốt đẹp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt