<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
beauté  
danh từ giống cái
 • vẻ đẹp; nét đẹp
vẻ đẹp của thiên nhiên
vẻ đẹp tự nhiên
nét đẹp của một sự hi sinh
 • sắc đẹp, nhan sắc
phản nghĩa Laideur
 • người phụ nữ rất đẹp, mỹ nhân
 • ( số nhiều) những cái đẹp, những nét đẹp
   • vẻ đẹp của tuổi xuân
   • rất đẹp
   • (thân mật) xuất sắc, rất cừ
   • (thân mật) đánh phấn tô son
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt