<
Trang chủ » Tra từ
beach  
[bi:t∫]
danh từ
  • sỏi cát ở bãi biển
  • bãi biển
      • không phải là cái gì quan trọng để được quan tâm chăm sóc
ngoại động từ
  • cho (tàu thuyền) lên cạn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt