<
Trang chủ » Tra từ
be  
[bi:]
(bất qui tắc) nội động từ & trợ động từ ( số ít was , số nhiều were , been )
 • thì, là
quả đất thì tròn
anh ta là giáo viên
 • có, tồn tại, ở, sống
hôm nay có một buổi hoà nhạc
anh thường có ở tỉnh không
sống hay là chết, đó mới là vấn đề
 • trở nên, trở thành
vài năm nữa họ sẽ trở thành những nhà ngôn ngữ học
 • xảy ra, diễn ra
bao giờ đám cưới sẽ cử hành?
 • giá
cuốn sách này giá năm xu
 • định, sẽ
mấy giờ tôi phải đến
ngày mai nó sẽ đi Hà nội
 • ( + động tính từ hiện tại) đang
họ đang làm việc của họ
 • ( + động tính từ quá khứ) bị, được
đứa bé bị mẹ mắng
ngôi nhà đang được xây
 • đã đi, đã đến
tôi đã đi Bắc kinh một lần
trong khi tôi đi vắng có ai đến không?
(thông tục) cái thằng ấy đã đến lấy mất sách của tôi
   • chống lại
   • tán thành, đứng về phía
   • cốt lõi, phần quan trọng của điều gì
   • hãy bình tĩnh, hãy tự nhiên
   • tương lai
vợ tương lai, vị hôn thê của ai
người phụ nữ mang thai, sản phụ (bà mẹ tương lai)
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt